Kancelaria Notarialna
Notariusz Magdalena Chemperek-Kubić

Kancelaria Notarialna wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszystkie czynności notarialne Notariusz Magdalena Chemperek-Kubić dokonuje w swojej Kancelarii w Lublinie. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii. Notariusz udziela także bezpłatnych porad notarialnych związanych z dokonywanymi czynnościami.

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Jest osobą zaufania publicznego i tym, samym korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom państwowym.

Kancelaria notarialna Magdaleny Chemperek-Kubić świadczy usługi notarialne w ramach obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz zapewnia rzetelną obsługę notarialną. Oferujemy usługi w zakresie sporządzania aktów notarialnych umów sprzedaży, darowizn, testamentów oraz aktów notarialnych spółek. Sporządzamy również akty poświadczeń dziedziczenia. W ramach działalności kancelarii notarialnej mieści się również poświadczanie dokumentów i własnoręczności podpisów. Szczegółowy zakres czynności można znaleźć w zakładce w naszej ofercie.

Informacji dotyczących wymaganych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktów notarialnych (np. umowy sprzedaży, darowizny, umów majątkowych, spadków itp.) oraz wysokości opłat notarialnych udziela Notariusz i pracownicy Kancelarii także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Przejdź
Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości

Przejdź
Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie

Przejdź
Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Przejdź
Spółki

Spółki

Przejdź
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

Przejdź
Poświadczenia

Poświadczenia

Przejdź
Testament

Testament

Przejdź
Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr IX/38/2016 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 25 kwietnia 2016 r.